لیست مدارک ویزای درمانی آلمان

لیست مدارک لازم برای ویزای درمانی آلمان لطفاً مدارکي که در ذيل می‌آید به برگه درخواست ويزای آلمان خود ضميمه نماييد تا بتوانيم به‌صورت روشن و شفاف ، شرايط لازم جهت صدور ويزا را بررسي نماييم . لطفاً هنگام ارائه درخواست حتماً به موارد زير دقت…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای زندگی مشترک بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای زندگی مشترک بلژیکویزای زندگی مشترک ( ویزای اقامت کوتاه مدت شنگن ) : اعالم زندگی مشترک قانونی در بلژیکاصل مدارک + دو سری کپی 4-A باید ارائه شود. اصل مدارک عودت داده می شود. این مورد برای افرادی است که قصد…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای ورزشی و فرهنگی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای ورزشی و فرهنگی بلژیکویزای ورزشی/فرهنگی ( ویزای شنگن برای اقامت کوتاه مدت )این مورد برای افرادی مانند ( ورزشکاران، مربیان، کارکنان پشتیبانی و غیره ) است که در رویدادهای ورزشی و یا آموزشی و یا هنرمندان و…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای دیدار از خانواده یا دوستان بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای دیدار از خانواده یا دوستان بلژیکاین مورد برای افرادی است که قصد دیدار از خانواده یا دوستان خود را دارند و در منزل آنها اقامت خواهند داشت.اصل گذرنامهگذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای توریستی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای توریستی بلژیکاگر قصد دارید به کشور بلژیک سفر کنید یکی از گرینه های که برای سفر به بلژیک نیاز دارید ویزای بلژیک می باشدکه ما در این مطلب مدارک مورد نیاز یکی از پرطرفدارترین ویزای کشور بلژیک را معرفی کرده ایم.…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای ترانزیت فرودگاهی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای ترانزیت فرودگاهی بلژیکاین مورد تنها برای اتباع برخی از کشورها است که برای حضور در منطقه ترانزیت بین المللی یک فرودگاه، به ویزا نیاز دارند.اصل گذرنامهگذرنامه حداقل بعد از ترک بلژیک سه ماه اعتبار…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای تحصیلی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای تحصیلی بلژیکاین مورد برای افرادی است که برای کمتر از 90 روز قصد تحصیل در کشور بلژیک را دارند.اصل گذرنامهگذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای تجاری بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای تجاری بلژیک اگر قصد سفر به کشور بلژیک را دارید و چنانچه هدف شما تجارت در این کشور است حتما باید ویزای بلژیک از نوع تجاری دریافت نمایید. این ویزا برای افرادی است که به دلایل تخصصی قصد سفر به کشور بلژیک را دارند…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای پزشکی بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای پزشکی بلژیک ویزای پزشکی ( ویزای شنگن برای اقامت کوتاه مدت ) این مورد برای افرادی است که تحت درمان پزشکی هستند یا مشاوره پزشکی می گیرند. این فایل باید در دو نسخه ارائه شود ( نسخه اصلی + یکسری کپی ) مدارک کپی شده…
ادامه مطلب ...

لیست مدارک ویزای ترانزيت فرودگاهی اسپانیا

لیست مدارک لازم برای ویزای ترانزيت فرودگاهی اسپانیافرم درخواست روادید همراه با یک قطعه عکس متعلق به زیر 3 ماه اخیر ، همراه با امضاء در صفحات سوم و چهارم- در صورتیکه متقاضی زیر 18 سال می باشد، این صفحات می بایست توسط پدر و مادر امضا…
ادامه مطلب ...