ویزای تحصیلی اسلوونی

برای اینکه دانشجویان در اسلوونی تحصیل کنند، ابتدا باید در یکی از دانشگاه ‌های این کشور پذیرفته شوند. پس از پذیرفته شدن، دانشجو برای اینکه بتواند در اسلوونی تحصیل کند، باید ویزای تحصیلی اسلوونی را از سفارت خانه‌ این کشور دریافت نماید. ویزای…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی لتونی

پیش از آنکه جهت دریافت ویزای تحصیلی لتونی اقدامی انجام دهید بهتر است که با نظام آموزشی دانشگاه های این کشور و رشته های موجود در آنها آشنا شوید. به طور کلی تحصیلات در لتونی دوازده سال به طول می انجامد که از شش سالگی آغاز می شود. دانشگاه های…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی اسپانیا

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور اسپانیا می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور اسپانیا به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی استونی

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور استونی می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور استونی به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی اسلواکی

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور اسلواکی می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور اسلواکی به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی ایتالیا

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور ایتالیا می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور ایتالیا به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی بلژیک

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور بلژیک می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور بلژیک به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی پرتغال

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور پرتغال می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور پرتغال به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی ویزای تحصیلی جمهوری چک

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور جمهوری چک می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور جمهوری چک به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل،…
ادامه مطلب ...

ویزای تحصیلی دانمارک

ویزای تحصیلی یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی کشور دانمارک می باشد که نوعی اقامت موقتی محسوب می شود. ویزای تحصیلی اجازه اقامت از طرف کشور دانمارک به دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه این کشور را می دهد. با گرفتن ویزای تحصیلی امکان تحصیل، کار و…
ادامه مطلب ...