قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط عمومی

وب سایت سفریتو ، طبق قوانین جھوری اسلامی ایران و قوانین جرائم اینترنتی (http://internet.ir/law.html) فعالیت مینماید.

 

کلیه حقوق محتوایی که توسط گروه سفریتو ایجاد و بر روی این وبسایت قرار داده شده ، متعلق به وبسایت سفریتو است و این وبسایت حق ویرایش، حذف و یا ھرگونه تغییرات این محتویات را برای خود محفوظ میدارد.

خدمات و محتوياتی که توسط سفریتو ارائه میگردند صرفاً متعلق به این وبسایت است و ھر گونه سوء استفاده از اطلاعات، عکسھا، نقشهھا، طرحھا، لوگو و… از وبسایت سفریتو پیگرد قانونی خواھد داشت و ھیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه استفاده از مطالب این وبسایت را بدون کسب مجوز کتبی ازگروه سفریتو نخواھد داشت .

اطلاعات موجود در این وبسایت توسط متخصصین صنعت توریسم ، گردآوری و تدوین شده اند، توجه داشته باشید كه در صورت عدم اطمینان از صحت ھر كدام از مطالب درج شده و یا دریافت اطلاعات بروز شده ، ھمکاران ما آماده پاسخگویی شبانه روزی به کاربران میباشند .

رعايت حفظ حريم خصوصي كاربران در اين وبسايت از مھمترين اھداف گروه سفریتو میباشد ،لذا جھت حفظ حریم اطلاعات شخصی کاربران و در صورت اطلاع از ھر گونه توسل به ھک کردن اطلاعات توسط شخص و یا موسسه دیگر، كاربران متعھد میگردند تا در اسرع وقت موضوع مربوطه را به سفریتو اطلاع دھند .

کاربر حق درج اطلاعات شخص دیگری غیر از خود را جھت ثبت نام نداشته و تعھد می نماید که اطلاعات خود را به صورت صحیح در وبسایت وارد نماید. در صورت وارد كردن اطلاعات ناقص يا نادرست، مسؤولیت عواقب بعدی این عمل به عھده کاربر میباشد.

کاربر تعھد مینماید ھرگونه تغییر در مشخصات فردی خود را در اسرع وقت درپانل مدیرت شخصی خود در وبسایت سیاره توریستی اصلاح نماید. در غیر اینصورت، این وب سایت ھیچگونه مسؤولیتی در قبال تبعات ناشی ازعدم صحت اطلاعات موجود نخواھد داشت.

سفریتو ھیچگونه مسئولیتی در قبال صحت آگھی ھای تبلیغاتی در وب سایت نخواھد داشت .

ھر گونه سوء استفاده از نام سفریتو ، سایت اینترنتی سفریتو ، مکاتبه از طرف سفریتو و یا استفاده از نام ھای مشابه که شبھه مشابھت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع بوده و از طریق شکایت به مراجع قانونی ذیصلاح، دادگاهھای رسیدگی به جرائم اینترنتی در داخل و یا خارج از کشور و نیز اطلاعرسانی به سرویس دھندگان و سرویس گیرندگان اینترنتی قابل پیگرد خواھد بود.

وب سایت سفریتو اطلاعات کاربران را با ھیچ مجموعه دیگری به اشتراک نخواھد گذاشت و مراجع ذیصلاح فقط در صورت موارد قانونی ، امکان استفاده از این اطلاعات را خواھند داشت.