مدارک لازم سفارت ایتالیا

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا برای صدور ویزا

 

لیست مدارک سفارت ایتالیا

 • ویزای نوع C برای اقامت زیر 90 روز

 

 • لیست مدارک ویزای توریستی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای تجاری ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای تحصیلی کوتاه مدت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای تحقیقاتی کوتاه مدت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای دیدار از خانواده و دوستان ایتالیا
 • لیست مدارک برای افراد زیر 18 سال ایتالیا
 • یست مدارک ویزای کاری ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای پزشکی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای ازدواج ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای ورزشی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای نمایشگاهی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای تحصیلی بلند مدت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای ترانزیت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای فرهنگی هنری ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای محرمانه ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای افراد عالی رتبه ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای مهاجرت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای پناهندگی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای دیپلماتیک ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای بازنشستگی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای شریک زندگی ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای تحقیقاتی بلند مدت ایتالیا
 • لیست مدارک ویزای سمینار و کنگره ایتالیا

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.