امروزه نمایشگاهها بخشی از معرفی تجارت ها به شمار می رود و هر ساله در سراسر دنیا نمایشگاههای متفاوتی برگزار میشود که در این نمایشگاهها جدیدترین تکنولوژی ها و خدمات جدید معرفی و عرضه میشوند و هر ساله تعداد بسیاری از ایرانیان برای این نمایشگاهها ثبت نام و بازدید به عمل می آورند.

سایت سفریتو سعی کرده است که تمامی نمایشگاههای که در سرتاسر دنیا در حال برگزاری می باشد را کامل پوشش دهد و در سایت سفریتو کاملا معرفی نماید. تا دوستداران بتوانند با خرید تور نمایشگاهی به نمایشگاه مورد نظر خود سفری داشته باشند.

 

مشاهده همه