لیست مدارک ویزای توریستی آلمان

لیست لازم برای ویزای توریستی آلمان

برای اخذ ویزای آلمان از نوع توریستی شما باید مدارکی که در زیر ذکر شده است را تهیه و آماده سازی نمایید و در زمان مشخص شده به همراه خود به سفارت آلمان ببرید.

لیست مدارک ویزای توریستی آلمان

متقاضیان گرامی لطفا مدارکی که در زیر گفته شده است را به همراه فرم درخواست ویزای خود همراه داشته باشید. تا سفارت بتواند به‌ صورت روشن و شفاف ، شرايط لازم جهت صدور ويزا را بررسي نماید . لطفاً هنگام ارائه درخواست حتماً به موارد زير دقت نماييد

 • در موارد ذيل بر اساس آیین‌نامه‌ی ويزا، پذيرش درخواست ويزاي شنگن مجاز نمی‌باشد:
 • درخواست شما 6 ماه زودتر از آغاز سفري که برنامه‌ریزی کرده‌اید، ارائه گردد؛
 • فرم درخواست پُر و يا امضا نشده باشد؛
 • مدرک مسافرتي (گذرنامه ) ايي که از سوي متقاضي ارائه گرديده ، داراي شرايط ذيل نباشد:
 • حداقل سه ماه از زمان برنامه‌ریزی‌شده براي خروج از کشور عضو شنگن ، اعتبار داشته باشد؛
 • حداقل دو صفحه‌ی خالي داشته باشد؛
 • طی ده سال گذشته صادرشده باشد؛
 • گذرنامه امضاشده باشد.
 • متقاضي عکسي ارائه نمايد که قدیمی‌تر از ١٢ ماه باشد.

اشتباهات رايج : عملاً شاهد هستيم که در بسياري از موارد، اشتباهات مشابه منجر به رد/عدم پذيرش درخواست‌های ويزا می‌گردند. ازاین‌رو براي کمک به شما و در جهت انجام بدون نقص روند درخواست ويزا، فهرستي از اشتباهات را گردآورده‌ایم که بايستي از آن‌ها اجتناب نماييد:

 • فرم درخواست ويزا قديمي باشد و يا به‌صورت کامل پر نشده باشد؛
 • بيمه مسافرتي منطبق با بازه زماني موردنظر براي سفر نباشد.
 • گردش مالي حساب بانکي با کلمات لاتين ، اما رقم‌های فارسي ارائه شود؛
 • بيمه مسافرتي ارائه نشود و يا در همه‌ی کشورهاي عضو شنگن اعتبار نداشته باشد؛
 • تاريخ سفر برنامه‌ریزی‌شده با تاريخ رزرو بليط ، تاريخ بيمه مسافرتي و/يا بازه زماني دعوت‌نامه همخواني نداشته باشد.
 • زودتر از زمان موردنیاز براي بررسي درخواست ويزا ( دو هفته ) باشد؛
 • مدرک مسافرتي (گذرنامه ) ارائه‌شده ، توسط صاحب آن امضا نشده باشد.
 • لطفاً مدارک خود را به‌صورت کامل و به ترتيبي که آمده تنظيم نماييد و به شکلي که مشخص‌شده (مدارک اصل و کپي) به باجه تحويل دهيد. همه‌ی کپي تا بايد در کاغذ A٤ ارائه شوند، حتي اگر اصل مدرک داراي ابعاد ديگري باشد. هر درخواست‌کننده ، خود شخصاً مسئوليت مدارکي که تحويل می‌دهد را بر عهده دارد. در صورتي مدارک موردنیاز ناقص ارائه شوند، اين خطر وجود دارد که نتوانيم درخواست شمارا بپذيريم و يا مجبور به رد آن شويم .
 • ارائه درخواست ويزا هیچ‌گونه حق قانوني براي صدور آن و يا بازپرداخت هزینه‌های متحملِ احتمالي مرتبط با سفر برنامه‌ریزی‌شده‌تان را به همراه نخواهد داشت .
 • پس از ارائه درخواست ، بنا به دلايل فني درروند رسيدگي، نمی‌توانیم مدرک ديگري را از شما بپذيريم . اما شايد در موارد خاص ، از طريق تماس تلفني از شما بخواهيم که مدارک ديگري را نيز ارائه دهيد.
 • لطفاً توجه داشته باشيد درصورتی‌که مدارک جعلي و يا مخدوش ارائه دهيد، از صدور ويزا براي شما خودداري شده و کليه کشورهاي حوزه شنگن نيز از صدور ويزا براي مدتي ط ولاني براي شما خودداري خواهند نمود.
 • براي سفرهاي ترانزيتي، لطفاً برگه‌ی راهنماي مربوطه را مطالعه نماييد.

نکاتي براي “افرادُ  پر سفر”

درصورتی‌که در مدت ٥٩ ماه قبل از وقت سفارت آلمان ، درخواست ويزاي شنگن خود را ارائه کرده باشيد و طی آن از شما اثرانگشت گرفته‌شده باشد، نيازي به حضور شخص شما جهت ارائه درخواست وجود ندارد. وقت سفارت بايستي به نام شما گرفته شود، سپس شخصي به نمايندگي از طرف شما، می‌تواند درخواست را ارائه  نمايد. براي اين منظور، شخص نماينده بايستي در روز ارائه‌ی درخواست ، تمام مدارک موردنیاز، گذرنامه و نيز وکالت‌نامه ايي با امضاي شما را به همراه داشته و ارائه نمايد. نمونه‌ی چنين وکالت‌نامه ايي را می‌توانید در  انتهاي اين برگه‌ی راهنما ملاحظه نماييد. لطفاً توجه داشته باشيد که براي درخواست ويزاي افراد پر سفر نيز

بررسي مجاز بودن درخواست که در بالا توضيح آن آمده است ، ضروري هست.

مدارک لازم :

الف مدارک عمومي

(هنگام درخواست ويزا، همواره بايد مدارک ذيل را به باجه بخش ويزا ارائه دهيد)

 •  اصل گذرنامه ايي که حاوي دو صفحه‌ی خالي باشد و کپي صفحه مشخصات گذرنامه ؛
 •  فرم درخواست ويزا که به‌صورت کامل تکميل و امضاءشده است همراه با عکس (که در همين يک سال اخير گرفته‌شده باشد، با پس‌زمینه‌ی سفيد و ابعاد ٤٥ میلی‌متر در ٣٥ میلی‌متر)؛
 •  پرسشنامه امنيتي تکميل و امضاءشده (که در صفحه‌ی آخر درخواست آمده است )
 •  مدرک مبني بر وجود بيمه مسافرتي به همراه کپي
 •  کپی همه ويزاهاي درخواست‌کننده در ٥ سال گذشته همراه با مهر

ب فهرست  مدارکي که متقاضيان ويزا در ايران بايد ارائه دهند:

١) همه‌ی متقاضیان ويزا بايد اين مدارک را ارائه دهند:

 1. a) تأييديه سفر:

– بليط هواپيما و يا رزرو پرواز

 1. b) مدارکي در خصوص محل اقامت و تأمين هزینه‌های زندگي در ط ول سفر (سفرها) در کشورهاي عضو شنگن :

– رزرو هتل و يا تأييديه محل اقامت و يا تأییدیه‌ی تقبل هزینه‌ها توسط دعوت‌کننده /اعزام کننده و يا شخص حقيقي از ط ريق ارائه‌ی اصل و کپي دعوت‌نامه رسمي (تعهدنامه‌ی ) دعوت‌کننده و يا شخص ثالث که در زمان ارائه‌ی درخواست ، قدیمی‌تر از شش ماه نباشد (رجوع شود به پرسش‌های متداول ) و يا پرينت تراکنش‌های بانکي سه ماه گذشته حساب بانکي نزد بانک ايراني به حروف و ارقام لاتين

(نسخه‌ی اصل به همراه مهر بانک ) و يا مدارک ديگري مبني بر تمکن مالي براي تأمين هزینه‌های سفر (کارت‌های اعتباري بین‌المللی،

چک‌های مسافرتي و غيره )

 1. c) مدارکي مبني بر ثبات اقتصادي-اجتماعي (که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد، آيا متقاضي قصد دارد خاک کشورهاي عضو شنگن را پيش از اتمام دوره‌ی ويزا درخواستي ترک کند يا خير):

– کلیه‌ی متقاضيان : پرينت تراکنش‌های بانکي سه ماه گذشته حساب بانکي نزد بانک ايراني به حروف و ارقام لاتين و درصورت وجود: سند ملک در ايران ؛ پرينت تراکنش‌هایي که در نزديکي تاريخ ارائه درخواست افزايش شديد موجودي را نشان دهند، درصورت عدم توضيح قانع‌کننده در خصوص منبع پول ، نشانه‌ی وابستگي اقتصادي محسوب نمی‌شود، زيرا فرض بر اين خواهد بود که اين افزايش ناگهاني، تنها مربوط به وام هست؛

– کليه متقاضيان : شناسنامه (مدرک شناسايي جهت نشان دادن وابستگي خانوادگي)؛

– کارمندان دولت : گواهي انتساب به خدمت و يا گواهي کار و آخرين فيش حقوقي؛

– کارمند/کارگر: گواهي کار و يا آخرين قرارداد کاري به همراه فیش‌های حقوقي سه ماه گذشته ، گواهي تأمين بيمه اجتماعي و خدمات درماني و يا مدارک مشابه و يا در صورت عدم وجود اين مدارک: گواهي کارفرما؛

– شرکت دار: گواهي ثبت شرکت يا فعاليت (به‌عنوان‌مثال پروانه کسب و يا گواهي اداره ثبت شرکت‌ها) و گواهي عضويت در بیمه‌ی تأمين اجتماعي، خدمات درماني و يا مدارک مشابه ؛

– مديران و يا سهامدارن شرکت‌هاي ايراني: معرفی‌نامه‌ی امضاشده توسط نماينده رسمي جهت تأييد سمت درخواست‌کننده ، گواهي ثبت شرکت در ايران (به‌طور مثال آگهي روزنامه رسمي)، درصورت عدم وجود ثبت در روزنامه رسمي: گواهي انتساب به خدمت در شرکت ؛

– هنرمندان : گواهي عضويت در يک انجمن هنري (مثلاً انجمن سينما، عکسان و غيره ) و/يا مدرکي مبني بر انجام فعاليت هنري (نمايشگاه ، فستيوال و غيره ) و گواهي بيمه تأمين اجتماعي و يا در صورت وجود: مدرک مشابه ؛

– بازنشستگان : گواهي دريافت حقوق بازنشستگي

– دانش آموزان /دانشجويان و افرادي که به سن قانوني نرسیده‌اند: گواهي موقعيت اجتماعي و يا گواهي شغلي والدين و در صورت وجود: گواهي اشتغال به تحصيل در مدرسه و يا کارت دانشجويي؛

– بيکاران : گواهي موقعيت اقتصادي-اجتماعي (مثلاً گواهي ازدواج ، شناسنامه ، شجره‌نامه ، اسناد ملکي).

٢) مدارک مرتبط باهدف از سفر:

 1. a) سفرهاي توريستي:

– مسير سفر (مثلاً تأییدیه‌ی رزرو براي سفرهاي برنامه‌ریزی‌شده و يا بلیط )

– رزرو هتل يا ساير مدارک مربوط به اسکان براي کل دوره اقامت

٣) اتباع غير ايراني ساکن در ايران :

– مجوز اقامت در ايران که پس از اتمام ويزاي درخواستي هنوز حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد.

٤) افراد زير سن قانوني:

– رضایت‌نامه‌ی دارنده حق حضانت و يا قيم ، درصورتی‌که خردسال به‌تنهایی و يا به همراه تنها يکي از والدين سفر کند؛

– درصورتی‌که کودکان محصل ، خارج از زمان تعطيلات مدارس ايران سفر کنند، بايد موافقت و اجازه کتبي مدرسه ارائه شود.

٥) مدارکي که برخي مقامات و يا افراد خاص می‌بایست ارائه نمايند:

– اعضاي کابينه دولت ، مجلس يا ديگر نهادهاي حکومتي: يادداشت رسمي، حکم خدمت يا گواهي کار و يا مدرک رسمي ديگر؛

– کارمندان سفارت ، کنسولگري يا نمايندگي سازمان ملل يا کميته سازمان ملل يا کمیته‌های رسمي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا: حکم خدمت يا گواهي کار از طرف کارفرما؛

– دفتر اسناد رسمي: حکم انتصاب يا گواهي کار؛

– اعضاي اتحاديه تا و کانون‌های تخصصي (پزشکان ، جراحان ، دندان‌پزشکان ، داروسازان ، وکلاي حقوقي، معماران و اعضاي خانواده آن‌ها): گواهي اتحاديه تخصصي

– قضات : حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف وزارت دادگستري؛

– کارمندان رده‌بالای دولتي: يادداشت رسمي يا حکم انتصاب نهاد مربوطه ؛

– کارکنان دانشگاهي (کارکنان علمي، اساتيد، مدرسان ، مديران ، روساي دانشکده تا، روساي دانشگاه تا): حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف دانشگاه ؛

– کارکنان ارتش ، نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي نظامي: يادداشت رسمي، حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف اداره مسئول ؛

– روزنامه‌نگاران : کارت خبرنگاري، گواهي کار در انتشارات و يا در رسانه مربوطه

– ورزشکاران : گواهي از فدراسيون ورزشي ايراني با اعلام تاريخ عضويت و رده ورزشي (مثلاً حرفه ايي/آماتور) و/يا مدارکي مبني بر شرکت در مسابقات رسمي ملي و يا بین‌المللی. در مورد اعضاي تیم‌های ملي: تأییدیه‌ی کميته ملي المپيک ؛

وکالت جهت ارائه درخواست ويزا براي افراد پر سفر

این‌جانب

نام خانوادگي، نام
شماره پيگيري
شماره گذرنامه
تاريخ تولد

 

بدین‌وسیله وکالت می‌دهم به آقا / خانم

نام خانوادگي، نام
شماره گذرنامه
تاريخ تولد

 

درخواست ويزاي این‌جانب را به سفارت آلمان در تهران ارائه نمايد، نقص‌های فرم درخواست را تکميل و تغييرات لازم را انجام دهد، درخواست و توضيحات ديگر مرتبط با درخواست ويزا را ارائه دهد و امضا نمايد و گذرنامه این‌جانب را تحويل بگيرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.