مدارک لازم برای ویزای جستجوی کار ( جاب سیکر )

لطفا هنگام تقاضاي رواديد، دو سري از تمامي مدارک مربوطه براي درخواست رواديد را به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتيب ذيل مرتب نمائيد. تمامي کپي ها مي بايست بر روي کاغذ A٤ ارائه گردند. اين امر شامل کپي مدارکي که اصل آنها ابعادي غير از A٤ دارند نيز مي باشد.

لیست مدارک جاب سیکر آلمان

لطفا در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت ، مدارک مربوطه  را به ترتيب ذيل مرتب و ارائه نمائيد:

فرم درخواست براي اقامت بلند مدت /رواديد بلند مدت و تذکر توجيهي مط ابق ماده ٥٤ قانون اقامت آلمان بصورت کامل و خوانا تکميل وامضا شود. آخرين فرم هاي مربوطه  در اينجا قرار دارند.

سياه و سفيد و يا رنگي به ابعاد (٣٥ در ٤٥ ميلي متر)، قديمي تر از ٦ ماه نباشد، زمينه سفيد و يا ط وسي، بيومتريک . در اين راستا لط فا جدول نمونه عکس و توضيحات (فقط به زبان آلماني) را مد نظ ر قرار دهيد.

حاوي امضاء به همراه دو کپي بر روي کاغذ A٤ از صفحات ٢ و ٣ گذرنامه

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اطلاعات مربوطه  را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل شناسنامه نمي باشد.

–  رزرو هتل

–  دعوتنامه غير رسمي (formlos) از خويشاوندان و يا دوستان به همراه کپي کارت شناسايي آلماني (Personalausweis) و يا گذرنامه خارجي به همراه کپي مجوز اقامت معتبر (آدرس بايد مشخص باشد).

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه  را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل مدارک نمي باشد.

معادل بودن مدرک دانشگاهي خارجي و معتبر بودن دانشگاه در آلمان را مي توانيد در بانک اطلاعات آنابين پيگيري نمائيد: anabin.kmk.org//http: – هر دو دومورد مي بايست به صورت چاپ شده ارائه گردند.

در صورتي که مدرک/دانشگاه شما در اين بانک اط لاعات ثبت نشده باشد، مي بايست ابتدا آن را نزد ZAB  (مرکز امور تحصيلي خارجي) ارزيابي نمائيد:

به زبان آلماني و يا انگليسي.

رزومه کامل ، بدون جاي خالي و تهيه شده توسط شخص متقاضي، بويژه حاوي سابقه تحصيلات و مشاغل و

فعاليت هاي کاري به زبان آلماني و يا انگليسي.

متن تشريحي تهيه شده توسط خود شخص در خصوص انگيزه از اين جستجوي کار. در متن بايد مشخص شده باشد که به دنبال چه نوع کار و سمتي هستيد، نزد چه کارفرماهايي قصد اقدام و معرفي خود را داريد و محل اقامت شما کجا خواهد بود. لط فا معلومات زباني خود را نيز ذکر و مدارک مربوطه  را پيوست نمائيد و در صورتي که با زبان آلماني آشنايي نداريد، دلايل عدم نياز به زبان آلماني را شرح دهيد. در صورتي که با شرکت هايي در آلمان ارتباط برقرار نموده ايد، مدارک مربوطه  نيز مورد نياز مي باشند.

گواهي بانکي مبني بر موجودي حداقل معادل ٤٣٢٠ يورو در حساب بانکي خودتان در ايران (در رواديد شما قيد خواهد شد که اين مبلغ مي بايست در زمان ورود به آلمان همراه شما باشد و مي بايست در آلمان يک حساب بانکي بلوکه (Sperrkonto) باز کنيد). و يا تعهدنامه (دعوت نامه رسمي – rungVerpflichtungserkla) مط ابق مواد ٦٦ و ٦٨ قانون اقامت آلمان  (قديمي تر از ٦ ماه نباشد؛ هدف از اقامت : جستجو براي کار: توان مالي تعهددهنده (دعوت کننده ) مي بايست اثبات و تأييد شده باشد!)

در صورت وجود

گواهي مبني بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بيمه درماني آلمان ) و يا بيمه درماني مسافرتي (داراي ١٨٠ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن ؛ سقف پوشش : حداقل ٣٠٠٠٠ يورو).

و در پايان :

لطفا توجه داشته باشيد که ارائه مدارک جعلي و يا دستکاري شده همواره رد درخواست رواديد شما را به همراه خواهد داشت و بدون استثنا از سوي سفارت در چارچوب قوانين حاکم در آلمان پيگيري حقوقي خواهد شد. حتي در صورتي که اشخاص ثالثي در تکميل درخواست رواديد به شما کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده ، مسئول صحت اط لاعات ارائه شده و نيز اصالت و محتواي مدارک ضميمه درخواست مي باشيد.

کل فرايند رسيدگي به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معمولا ٤ هفته زمان مي برد. البته ممکن است نياز به زمان بيشتري نيز وجود داشته باشد. به محض اين که در مورد درخواست شما تصميم گيري شد، بط ور تلفني با شما تماس حاصل خواهد شد. به پرسش هاي مربوط به پيگيري وضعيت درخواست ، تنها پس از گذشت ٤ هفته از زمان ارائه درخواست ، پاسخ داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *