لیست مدارک لازم برای ویزای نمايشگاهی آلمان

لطفاً مدارکي که در ذيل می‌آید به برگه درخواست ويزاي خود ضميمه نماييد تا بتوانيم به‌صورت روشن و شفاف ، شرايط لازم جهت صدور ويزا را بررسي نماييم . لطفاً هنگام ارائه درخواست حتماً به موارد زير دقت نماييد:

لیست مدارک ویزای نمايشگاهی آلمان

که قصد داريد بيشترين زمان سفرتان را در آنجا سپري نماييد. درصورتی‌که قصد داريد در چندين کشور از حوزه شنگن ، براي مدت برابر اقامت داشته باشيد، نماینده‌ی خارجي آن کشوري که مقصد اصلي سفر شماست ، مسئول رسيدگي به درخواستتان می‌باشد. مقصد اصلي سفر، همان کشوری است که قصد داريد بيشتر در آنجا بمانيد و يا اينکه هدف اصلي از سفرتان در آنجا خلاصه می‌شود.

درخواست شما ٣ ماه زودتر از آغاز سفري که برنامه‌ریزی کرده‌اید، ارائه گردد؛

فرم درخواست پر و يا امضا نشده باشد؛

مدرک مسافرتي (گذرنامه ) -ايي که از سوي متقاضي ارائه گرديده ، داراي شرايط ذيل نباشد:

حداقل سه ماه از زمان برنامه‌ریزی‌شده براي خروج از کشور عضو شنگن ، اعتبار داشته باشد؛

حداقل دو صفحه‌ی خالي داشته باشد؛

طی ده سال گذشته صادرشده باشد؛

امضاشده باشد.

متقاضي عکسي ارائه نمايد که قدیمی‌تر از ١٢ ماه باشد.

ويزا، فهرستي از اشتباهات را گردآورده‌ایم که بايستي از آن‌ها اجتناب نماييد:

فرم درخواست ويزا قديمی‌باشد و يا به‌صورت کامل پر نشده باشد؛

بيمه مسافرتي منطبق با بازه زماني موردنظر براي سفر نباشد.

گردش مالي حساب بانکي با کلمات لاتين ، اما رقم‌های فارسي ارائه شود؛

بيمه مسافرتي ارائه نشود و يا در همه‌ی کشورهاي عضو شنگن اعتبار نداشته باشد؛

تاريخ سفر برنامه‌ریزی‌شده با تاريخ رزرو بليط ، تاريخ بيمه مسافرتي و/يا بازه زماني دعوت‌نامه همخواني نداشته باشد.

زودتر از زمان موردنیاز براي بررسي درخواست ويزا (دو هفته ) باشد؛

مدرک مسافرتي (گذرنامه ) ارائه‌شده ، توسط صاحب آن امضا نشده باشد.

نکاتي براي “افراد پر سفر”

درصورتی‌که در مدت ٥٩ ماه قبل از وقت تعيين شده ، درخواست ويزاي شنگن خود را ارائه کرده باشيد و طی آن از شما اثرانگشت گرفته‌شده باشد، نيازي به حضور شخص شما جهت ارائه درخواست وجود ندارد. وقت سفارت آلمان بايستي به نام شما گرفته شود، سپس شخصي به نمايندگي از طرف شما، می‌تواند درخواست را ارائه  نمايد. براي اين منظور، شخص نماينده بايستي در روز ارائه‌ی درخواست ، تمام مدارک موردنیاز، گذرنامه و نيز وکالت‌نامه‌ایي با امضاي شمارا به همراه داشته و ارائه نمايد. نمونه‌ی چنين وکالت‌نامه‌ایي را می‌توانید در  انتهاي اين برگه‌ی راهنما ملاحظه نماييد. لطفا توجه داشته باشيد که براي درخواست ويزای آلمان افراد پر سفر نيز بررسي مجاز بودن درخواست که در بالا توضيح آن آمده است ، ضروري می‌باشد.

مدارک لازم ویزای نمايشگاهی آلمان :

الف مدارک عمومي

(هنگام درخواست ويزا، همواره بايد مدارک ذيل را به باجه بخش ويزا ارائه دهيد)

اصل گذرنامه ايي که حاوي دو صفحه‌ی خالي باشد و کپي صفحه مشخصات گذرنامه ؛

فرم درخواست ويزا که به‌صورت کامل تکميل و امضاءشده است همراه با عکس (که در همين يک سال اخير گرفته‌شده باشد، با پس‌زمینه‌ی سفيد و ابعاد ٤٥ میلی‌متر در ٣٥ میلی‌متر)؛

پرسشنامه امنيتي تکميل و امضاءشده (که در صفحه‌ی آخر درخواست آمده است )

مدرک مبني بر وجود بيمه مسافرتي به همراه کپي

کپي همه ويزاهاي درخواست‌کننده در ٥ سال گذشته همراه با مهر

ب فهرست  مدارکي که متقاضيان ويزا در ايران بايد ارائه دهند:

١) همه‌ی متقاضیان ويزا بايد اين مدارک را ارائه دهند:

  1. a) تأييديه سفر:

– بليط هواپيما و يا رزرو پرواز

  1. b) مدارکي در خصوص محل اقامت و تأمين هزینه‌های زندگي در طول سفر (سفرها) در کشورهاي عضو شنگن :

– رزرو هتل و يا تأييديه محل اقامت و يا تأییدیه‌ی تقبل هزینه‌ها توسط دعوت‌کننده /اعزام کننده و يا شخص حقيقي از طریق ارائه‌ی اصل و کپي دعوت‌نامه رسمي (تعهدنامه‌ی ) دعوت‌کننده و يا شخص ثالث که در زمان ارائه‌ی درخواست ، قدیمی‌تر از شش ماه نباشد (رجوع شود به پرسش‌های متداول ) و يا پرينت تراکنش‌های بانکي سه ماه گذشته حساب بانکي نزد بانک ايراني به حروف و ارقام لاتين (نسخه‌ی اصل به همراه مهر بانک ) و يا مدارک ديگري مبني بر تمکن مالي براي تأمين هزینه‌های سفر (کارت‌های اعتباري بین‌المللی، چک‌های مسافرتي و غيره )

  1. c) مدارکي مبني بر ثبات اقتصادي-اجتماعي (که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد، آيا متقاضي قصد دارد خاک کشورهاي عضو شنگن را پيش از اتمام دوره‌ی ويزا درخواستي ترک کند يا خير):

– کلیه‌ی متقاضيان : پرينت تراکنش‌های بانکي سه ماه گذشته حساب بانکي نزد بانک ايراني به حروف و ارقام لاتين و درصورتی‌که وجود: سند ملک در ايران ؛ پرينت تراکنش‌هایي که در نزديکي تاريخ ارائه درخواست افزايش شديد موجودي را نشان دهند، درصورتی‌که عدم توضيح قانع‌کننده در خصوص منبع پول ، نشانه‌ی وابستگي اقتصادي محسوب نمی‌شود، زيرا فرض بر اين خواهد بود که اين افزايش ناگهاني، تنها مربوط به وام می‌باشد؛

– کليه متقاضيان : شناسنامه (مدرک شناسايي جهت نشان دادن وابستگي خانوادگي)؛

– کارمندان دولت : گواهي انتساب به خدمت و يا گواهي کار و آخرين فيش حقوقي؛

– کارمند/کارگر: گواهي کار و يا آخرين قرارداد کاري به همراه فیش‌های حقوقي سه ماه گذشته ، گواهي تأمين بيمه اجتماعي و خدمات درماني و يا مدارک مشابه و يا در صورت عدم وجود اين مدارک: گواهي کارفرما؛

– شرکت دار: گواهي ثبت شرکت يا فعاليت (به‌عنوان‌مثال پروانه کسب و يا گواهي اداره ثبت شرکت‌ها) و گواهي عضويت در بیمه‌ی تأمين اجتماعي، خدمات درماني و يا مدارک مشابه ؛

– مديران و يا سهامدارن شرکت‌هاي ايراني: معرفی‌نامه‌ی امضاشده توسط نماينده رسمي جهت تأييد سمت درخواست‌کننده ، گواهي ثبت شرکت در ايران (به‌طور مثال آگهي روزنامه رسمي)، درصورتی‌که عدم وجود ثبت در روزنامه رسمي: گواهي انتساب به خدمت در شرکت ؛

– هنرمندان : گواهي عضويت در يک انجمن هنري (مثلاً انجمن سينما، عکسان و غيره ) و/يا مدرکي مبني بر انجام فعاليت هنري (نمايشگاه ، فستيوال و غيره ) و گواهي بيمه تأمين اجتماعي و يا در صورت وجود: مدرک مشابه ؛

– بازنشستگان : گواهي دريافت حقوق بازنشستگي

– دانش آموزان /دانشجويان و افرادي که به سن قانوني نرسیده‌اند: گواهي موقعيت اجتماعي و يا گواهي شغلي والدين و در صورت وجود: گواهي اشتغال به تحصيل در مدرسه و يا کارت دانشجويي؛

– بيکاران : گواهي موقعيت اقتصادي-اجتماعي (مثلاً گواهي ازدواج ، شناسنامه ، شجره‌نامه ، اسناد ملکي).

٢) مدارک مرتبط باهدف از سفر:

  1. a) نمايشگاه :

– بازديدکنندگان : اصل و کپي بليط ورودي نمايشگاه و بليط ديجيتالي آن و يا اصل و کپي دعوت‌نامه‌ی برگزارکننده نمايشگاه که عضو شنگن می‌باشد و يا نماينده مربوط به نمايشگاه در ايران و مدارکي که توجیه‌کننده ارتباط کاري با نمايشگاه باشند (اصولاً با ارائه‌ی گواهي تحصيلي، گواهي کار و يا جواز کسب در حوزه مربوطه )؛

– غرفه داران : تأييديه پرداخت هزینه‌های غرفه و تأييديه برگزارکننده نمايشگاه و يا نمايندگي آن نمايشگاه در ايران که در آن  اسم غرفه دار (درصورتی‌که درخواست‌کننده‌ی ويزا عضو شرکت نمايشگاهي باشد) ذکرشده باشد.

٣) اتباع غير ايراني ساکن در ايران :

– مجوز اقامت در ايران که پس از اتمام ويزاي درخواستي هنوز حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد.

٤) افراد زير سن قانوني:

– رضایت‌نامه‌ی دارنده حق حضانت و يا قيم ، درصورتی‌که خردسال به‌تنهایی و يا به همراه تنها يکي از والدين سفر کند؛

– درصورتی‌که کودکان محصل ، خارج از زمان تعطيلات مدارس ايران سفر کنند، بايد موافقت و اجازه کتبي مدرسه ارائه شود.

٥) مدارکي که برخي مقامات و يا افراد خاص می‌بایست ارائه نمايند:

– اعضاي کابينه دولت ، مجلس يا ديگر نهادهاي حکومتي: يادداشت رسمي، حکم خدمت يا گواهي کار و يا مدرک رسمي ديگر؛

– کارمندان سفارت ، کنسولگري يا نمايندگي سازمان ملل يا کميته سازمان ملل يا کمیته‌های رسمي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا: حکم خدمت يا گواهي کار از طرف کارفرما؛

– دفتر اسناد رسمي: حکم انتصاب يا گواهي کار؛

– اعضاي اتحادیه‌ها و کانون‌های تخصصي (پزشکان ، جراحان ، دندان‌پزشکان ، داروسازان ، وکلاي حقوقي، معماران و اعضاي خانواده آن‌ها): گواهي اتحاديه تخصصي

– قضات : حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف وزارت دادگستري؛

– کارمندان رده‌بالای دولتي: يادداشت رسمي يا حکم انتصاب نهاد مربوطه ؛

– کارکنان دانشگاهي (کارکنان علمي، اساتيد، مدرسان ، مديران ، روساي دانشکده‌ها، روساي دانشگاه‌ها): حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف دانشگاه ؛

– کارکنان ارتش ، نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي نظامي: يادداشت رسمي، حکم انتصاب يا گواهي کار از طرف اداره مسئول ؛

– روزنامه‌نگاران : کارت خبرنگاري، گواهي کار در انتشارات و يا در رسانه مربوطه

– ورزشکاران : گواهي از فدراسيون ورزشي ايراني با اعلام تاريخ عضويت و رده ورزشي (مثلاً حرف‌هایی/آماتور) و/يا مدارکي مبني بر شرکت در مسابقات رسمي ملي و يا بین‌المللی. در مورد

اعضاي تیم‌های ملي: تأییدیه‌ی کميته ملي المپيک ؛

وکالت جهت ارائه درخواست ويزا براي افراد پر سفر

این‌جانب

نام خانوادگي، نام  
شماره پيگيري  
شماره گذرنامه  
تاريخ تولد  

 

بدین‌وسیله وکالت می‌دهم به آقا / خانم

نام خانوادگي، نام  
شماره گذرنامه  
تاريخ تولد  

 

درخواست ويزاي این‌جانب را به سفارت آلمان در تهران ارائه نمايد، نقص‌های فرم درخواست را تکميل و تغييرات لازم را انجام دهد، درخواست و توضيحات ديگر مرتبط با درخواست ويزا را ارائه دهد و امضا نمايد و گذرنامه این‌جانب را تحويل بگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *