لیست مدارک ویزای پیوست به والدین ( پیوست فرزند به والدین )

لیست مدارک لازم برای ویزای پیوست به والدین ( پیوست فرزند به والدین )

راهنما جهت درخواست رواديد پيوست به خانواده براي فرزندي که به تنهايي سفر مي کند به نزد يکي از والدين که داراي حق حضانت مي باشد.

لطفا هنگام تقاضاي رواديد، دو سري از تمامي مدارک مربوطه براي درخواست رواديد را به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتيب ذيل مرتب نمائيد. تمامي کپي ها مي بايست بر روي کاغذ A٤ ارائه گردند. اين امر شامل کپي مدارکي که اصل آنها ابعادي غير از A٤ دارند نيز مي باشد.

لیست مدارک لازم برای ویزای پیوست به والدین ( پیوست فرزند به والدین )

لطفا در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت ، مدارک مربوطه را به ترتيب ذيل مرتب و ارائه نمائيد:

 • فرم درخواست براي اقامت بلند مدت /رواديد بلند مدت و تذکر توجيهي مط ابق ماده ٥٤ قانون اقامت آلمان

بصورت کامل و خوانا تکميل و توسط هردو و يا يکي از والدين که در ايران حضور دارد امضا شود. آخرين فرم هاي مربوطه در اينجا قرار دارند.

 • عکس گذرنامه اي

سياه و سفيد و يا رنگي به ابعاد (٣٥ در ٤٥ ميلي متر)، قديمي تر از ٦ ماه نباشد، زمينه سفيد و يا طوسي، بيومتريک . در اين راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضيحات (فقط به زبان آلماني) را مد نظر قرار دهيد.

 • گذرنامه معتبر

حاوي امضاء (براي افراد ١٢ سال به بالا) به همراه دو کپي بر روي کاغذ A٤ از صفحات ٢ و ٣ گذرنامه

 • گذرنامه /کارت شناسايي (Personalausweis) آلماني و يا اقامت يکي از والدين که در آلمان حضور دارد

(اصل مدرک مورد نياز نمي باشد)

لطفا توجه فرماييد که جهت پيوست به خانواده در ارتباط با پناهجويان مورد تاييد, در روز مصاحبه , علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهي سازمان مهاجرين و پناهجويان آلمان (BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوي ساکن آلمان نيز مورد نياز ميباشد.

 • شناسنامه

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل شناسنامه نمي باشد.

 • شناسنامه هاي والدين (در صورت داشتن تابعيت ايراني)

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل شناسنامه نمي باشد.

 • کارت ملي کودک و والدين (در صورت داشتن تابعيت ايراني)

کپي ساده کارت هاي ملي کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل کارت هاي ملي نمي باشد.

 • حکم طلاق والدين

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل حکم ط لاق نمي باشد.

در حکم ط لاق بايد حق حضانت به ط ور قط عي و شفاف مشخص شده باشد. در صورتي که پدر يا مادر (يکي از والدين ) که ساکن آلمان مي باشد داراي حق حضانت نباشد، معمولا پيوست به خانواده امکان پذير نمي باشد.

 • سند محضري يکي از والدين که کشور را ترک نمي کند

براي دسته اول مدارک مي بايست ترجمه آلماني و يا انگليسي تأييد شده توسط سفارت (تأييد شده توسط سفارت آلمان ؛ اط لاعات مربوطه را اينجا خواهيد يافت ) ارائه گردند. براي دسته دوم مدارک، کپي ساده کفايت مي کند. نيازي به ارائه اصل مدرک نمي باشد.

در اين مدرک بايد موافقت پدر يا مادر کودک که از کشور خارج نمي شود و در ايران مي ماند، مبني بر خروج و اقامت دائم کودک در آلمان به روشني ذکر گرديده باشد، حتي اگر اين شخص (پدر يا مادر) تنها حق ملاقات داشته باشد. به عنوان مثال “اينجانب با خروج از کشور و اقامت دائم فرزندم به همراه پدر/مادر در آلمان موافقت مي نمايم “.

 • گواهي مبني بر تسلط به زبان آلماني (در صورتي که بالاي ١٦ سال سن داشته باشيد)

در سط ح C١ يکي از دارندگان مجوز رسمي برگزاري آزمون ها بر اساس استانداردهاي ALTE (اتحاديه برگزارکنندگان آزمون هاي زبان در اروپا)، که داراي شعبه و پرسنل اعزامي مي باشند. اثبات معلومات زبان آلماني تنها از ط ريق مدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آلماني تهران (DSIT)، انجمن فرهنگي اتريش (KFO) / مرکز آزمون مدرک زبان آلماني اتريش (SDO) در شيراز، مؤسسه TestDaf و شرکت telc امکان پذير مي باشد.

و يا مدرکي دال بر اين امر که به چه دليل پيوست به خانواده بدون معلومات زبان مورد نياز است

 • گواهي بيمه درماني مسافرتي معتبر در آلمان (زمان ارائه رواديد)

گواهي مبني بر اعتبار پس از ورود به آلمان (به عنوان مثال کارت بيمه درماني آلمان ) و يا بيمه درماني مسافرتي (داراي ١٨٠/٩٠ روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن ؛ سقف پوشش : حداقل ٣٠٠٠٠ يورو).

و در پايان :

لطفا توجه داشته باشيد که ارائه مدارک جعلي و يا دستکاري شده همواره رد درخواست رواديد شما را به همراه خواهد داشت و بدون استثنا از سوي سفارت در چارچوب قوانين حاکم در آلمان پيگيري حقوقي خواهد شد. حتي در صورتي که اشخاص ثالثي در تکميل درخواست رواديد به شما کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده ، مسئول صحت اط لاعات ارائه شده و نيز اصالت و محتواي مدارک ضميمه درخواست مي باشيد.

کل فرايند رسيدگي به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معمولا ٤ لغايت ٦ ماه زمان مي برد. البته ممکن است نياز به زمان بيشتري نيز وجود داشته باشد. به محض اين که در مورد درخواست شما تصميم گيري شد، بطور تلفني با شما تماس حاصل خواهد شد. به پرسش هاي مربوط به پيگيري وضعيت درخواست ، تنها پس از گذشت ٣ ماه از زمان ارائه درخواست ، پاسخ داده خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.