لیست مدارک ویزای زندگی مشترک بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای زندگی مشترک بلژیک

لیست مدارک ویزای زندگی مشترک بلژیک

ویزای زندگی مشترک ( ویزای اقامت کوتاه مدت شنگن ) : اعالم زندگی مشترک قانونی در بلژیک

اصل مدارک + دو سری کپی 4-A باید ارائه شود. اصل مدارک عودت داده می شود. این مورد برای افرادی است که قصد دیدار از خانواده یا دوستان خود را دارند و در منزل آنها اقامت خواهند داشت.

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه حداقل بعد از ترک بلژیک سه ماه اعتبار داشته باشد.
 • گذرنامه حداقل یک الی دو برگه خالی داشته باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) با ذکر تاریخ و امضاء
 • همراه داشتن پرینت فرم در روز مصاحبه
 • هر فرم برای یک شخص جداگانه تکمیل شود
 • فرم افراد زیر 18 سال باید توسط قیم امضاء شده باشد.
 • دو قطعه عکس
 • پست زمینه سفید باشد
 • عکس در ابعاد 4*3 باشد
 • عکس جدید باشد ( با عکس پاسپورت یکی نباشد )
 • اثبات توانایی مالی میزبان
 • مدرک مربوط به توانایی مالی میزبان مانند: فیش حقوقی درآمد سه ماه گذشته، برگه مالیات حقوق.
 • تعهد رسمی (ضمیمه 3Bis bijlage/3Bis ) از شهرداری در بلژیک ( اصل و کپی: از پشت/رو مدرک کپی گرفته شود).
 • یک نسخه کپی ازپشت/رو کارت شناسایی یا کارت اقامت بلژیکی یا توافق صادر شده توسط شریک زندگی مقیم بلژیک
 • مدرک مبنی بر اینکه دو طرف از شش ماه قبل از تاریخ درخواست مزدوج نبوده اند
 • ترجمه شناسنامه
 • تاییدیه نسبت بین دو طرف : سابقه ارتباط و تاییدیه تداوم این ارتباط مانند: فرزند مشترک یا حداقل یک سال سابقه زندگی مشترک یا دو سال ارتباط داشتن ( بلیط ها، نامه ها، عکس و غیره + تاییدیه اینکه حداقل سه بار و مجموعا 54 روز با هم بوده اند )
 • گواهی پزشکی که توسط دکتر معتمد سفارت بلژیک تکمیل شده باشد. برای اطلاع از اینکه به این مورد نیاز است یا خیروبسایت اداره مهاجرت را ملاحظه نمایید.
 • گواهی عدم سوء پیشینه ( خالصه پرونده قضایی ) گواهی عدم سوء پیشینه( که بیش از شش ماه از تاریخ درخواست ویزا از آن نگذشته باشد و 5 سال گذشته را پوشش دهد. )
 • تاییدیه سکونت: تاییدیه مبنی بر اینکه فردی که به وی ملحق می شوید دارای محل سکونت ( سند مالکیت و غیره ) می باشد.
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.

Recent search terms:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.