لیست مدارک ویزای تجاری بلژیک

لیست مدارک لازم برای ویزای تجاری بلژیک

اگر قصد سفر به کشور بلژیک را دارید و چنانچه هدف شما تجارت در این کشور است حتما باید ویزای بلژیک از نوع تجاری دریافت نمایید. این ویزا برای افرادی است که به دلایل تخصصی قصد سفر به کشور بلژیک را دارند دلایلی همچون تجارت، تحقیق، کنفرانس و نمایشگاه.

لیست مدارک ویزای تجاری بلژیک

مدارک مورد نیاز برای ویزای تجاری بلژیک عبارتند از :

 • اصل گذرنامه
 • گذرنامه حداقل بعد از ترک بلژیک سه ماه اعتبار داشته باشد.
 • گذرنامه حداقل یک الی دو برگه خالی داشته باشد.
 • فرم درخواست شنگن
 • فرم تکمیل شده به زبان ( آلمانی، هلندی، فرانسوی یا انگلیسی ) با ذکر تاریخ و امضاء
 • همراه داشتن پرینت فرم در روز مصاحبه
 • هر فرم برای یک شخص جداگانه تکمیل شود
 • فرم افراد زیر 18 سال باید توسط قیم امضاء شده باشد.
 • دو قطعه عکس
 • پست زمینه سفید باشد
 • عکس در ابعاد 4*3 باشد
 • عکس جدید باشد ( با عکس پاسپورت یکی نباشد )
 • دعوتنامه
 • دعوتنامه امضاء شده توسط یک تاجر مقامات شرکت
 • ارائه مدارکی دال بر رابطه شما با شرکت یا حرفه
 • بلیط ورود به نمایشگاه / کنگره و یا غیره
 • نکته: در صورتی که میزبان هزینه های سفر را پوشش میدهد این مورد حتما باید ذکر شود.
 • گواهی اشتغال و توانایی مالی
 • کارمندان :
 • گواهی اشتغال به کار ( گواهی در سربرگ ذکر شده باشد ، امضاء و مهر شده ، تاریخ دار ، ذکر اطلاعات تماس و نام متقاضی، سمت، حقوق دریافتی، سال استخدام )
 • مجوز مرخصی از کارفرما
 • فیس حقوقی سه ماه اخیر
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • کارفرمایان – مشاغل آزاد – خویش فرما:
 • مجوز کسب و کار معتبر / مجوزه بهره برداری
 • روزنامه رسمی شرکت
 • مدرک پرداخت حق بیمه اجتماعی ( لیست بیمه )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • رسید آخرین پرداختی مالیات
 • افراد بازنشسته :
 • حکم بازنشستگی صادر شده ( توسط مرجع ذیربط )
 • گردش حساب 6 ماهه ( واریز حقوق در این حساب باشد )
 • برای همراهان در صورت شاغل نبودن :
 • همسر : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – سند ازدواج )
 • فرزندان : ( مدارک اثبات نسبت که عبارتند از : شناسنامه – کارت ملی )
 • گواهی اشتغال به تحصیل ( با توجه به سن فرزند )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که به تنهایی سفر میکنند ( اجازه از طرف هر دو والدین )
 • اجازه سفر به افراد زیر سن قانونی که با یکی از والدین سفر میکنند ( اجازه از طرف ولی دیگر )
 • اثبات وابستگی به ایران
 • بیمه مسافرتی ( حداقل 30.000 یورو )
 • بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار طوالنی و چند بار ورود دارید، کافی است که بیمه مسافرتی اولین سفر را پوشش دهد.
 • کپی گذرنامه قدیمی
 • اگر در گذرنامه قدیمی خود، برای 5 سال گذشته ویزای شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همراه فرم درخواست خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی گذرنامه قدیمی را نیز ارائه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.