قبرستان امام بیرگیوی یا به قول مردم قبرستان بوکن ازمیر + تصویر

قبرستان امام بیرگیوی بین مردم به عنوان قبرستان بوکن ازمیر یاد می شود. بیرگی از دوره عثمانی باقی مانده است. این نام به این قبرستان پس از آنكه مفتی مفتری در بیرگی در این قبرستان دفن شد، داده شد. با رزرو تور ازمیر به این شهر دیدنی سفر کنید.

قبرستان امام بیرگیوی

قبرستان امام بیرگیوی و قبور افراد مشهور دوره ی عثمانی

همچنین قبرهایی از افراد مهم دوره عثمانی در آنجا وجود دارد. این یکی از گورستان های مهمی است که مردم از آن بازدید می کنند.با رزرو تور ترکیه به این کشور جذاب و ناشناخته سفر کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.